اخبارتاریخ انتشار: 13:34:35 - 00/03/25

برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری

دانش آموز عزیز: کیانا حکاک

کسب رتبه اول استانی و راه یافتن به مرحله کشوری در مسابقات فرهنگی هنری (تک نواری کمانچه)

دانش آموز عزیز: شکیبا نجمائی
کسب رتبه سوم استانی در مسابقات فرهنگی هنری(تکنوازی دو تار شمال خراسان)
را به شما تبریک عرض می کنیم.

با تقدیم شادباش به خانواده بزرگ امیدوار و آرزوی بهترین ها