اخبارتاریخ انتشار: 10:24:38 - 00/03/30

برگزاری جلسات ارائه کارنامه نوبت دوم خرداد 1400

در روزهای چهارشنبه 26 خرداد و شنبه 29 خرداد جلسات حضوری دیدار با اولیای محترم پایه های دهم و یازدهم با حضور موسس محترم سرکار خانم امیدوار، مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم تبریزنیا و معاونین و مشاورین گرامی برگزار گردید.

در این جلسات توضیحات کاملی پیرامون سال تحصیلی جدید و کلاس های تابستان به اولیای محترم ارائه گردید و در پایان جلسه نیز رمز سامانه پادا جهت دریافت کارنامه به آنان تحویل داده شد.