اخبارتاریخ انتشار: 09:30:53 - 00/06/20

کسب رتبه اول کشوری مسابقات فرهنگی و هنری

افتخارآفرینی دانش آموز عزیز: خانم کیانا حکاک

در کسب رتبه اول کشوری مسابقات فرهنگی و هنری، رشته تکنوازی کمانچه برگ زرین دیگری بر توفیقات مجموعه آموزشی شهید امیدوار افزود.

.این موفقیت ارزشمند را به دختر عزیزمان و خانواده محترمشان و مجموعه موفق امیدوار تبریک و تهنیت عرض می کنیم

موفقیت#

دبیرستان_دخترانه_شهیدامیدوار_دوره_دوم#