اخبارتاریخ انتشار: 16:10:02 - 01/04/25

عید سعید قربان مبارک باد

بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد

فرارسیدن عید سعید قربان، روز اوج بندگی و تجلی ایثار ابراهیمی بر شما عزیزان مبارک باد.