اخبارتاریخ انتشار: 19:43:49 - 99/12/28

موفقیت در مسابقات شطرنج ناحیه

کسب مقام اول تا سوم ناحیه در مسابقات ورزشی شطرنج توسط دختران عزیزمان در دبیرستان دوره اول و دوم افتخار دیگری در دفتر درخشان موسسه آموزشی شهید امیدوار رقم زد. این موفقیت را به عزیزانمان تبریک عرض می نماییم.